«Тәбийятты қорғаўдың географиялық тийкарлары. Тәбийий географиялық процесслер»

Студентлердиң педагогикалық практикасы тәлим системасының барлық басқышлары ушын жоқары маманлықтағы оқытыўшы кадрлар таярлаў ушын ажыралмас бөлеги болып, ол базалық оқыў