ФАНЛАР

5140600 – география

 1. Геофизика асослари ва геокимё
 2. Умумий табиий география
 3. Иқтисодий ва ижтимоий география
 4. Топография, картография
 5. Умумий гидрология ва иқлимшунослик
 6. Инсон географияси
 7. Табиий ресурслардан фойдаланишнинг иқтисоди
 8. ГАТ
 9. Сиёсий география
 10. Жаҳон географияси
 11. Саноат географияси
 12. Топонимика
 13. Геология асослари ва геоморфология
 14. Ландшафтшунослик
 15. Аҳоли географияси
 16. Cув ресурслари ва ундан рационал фойдаланиш
 17. Қишлоқ хўжалик географияси
 18. Ўзбекистон географияси
 19. Ўрта Осиё географияси
 20. Шаҳарлар географияси
 21. Мелиоратив география
 22. Улкамизнинг географик жой номларини ўрганиш
 23. Географияни ўқитиш методикаси
 24. Тупроқ географияси
 25. Географик тадқиқот усуллари
 26. Табиатдан фойдаланишнинг географик асослари
 27. Ўзбекистон географияси
 28. Географиянинг асосий муаммолари
 29. Географик ўлкашунослик
 30. Амалий география
 31. Ижтимоий география
 32. Қароқалпоғистон географияси

5311500 – геодезия, картография ва кадастр

 Геодезия

 1. Компьютер графикаси ва карталарни жиҳозлаш
 2. Ўзбекистон географияси
 3. Картография
 4. Мамлекетлик кадастр тийкарлары
 5. Ижтимоий-иқтисодий картография
 6. Масофадан зондлаш усуллари
 7. Ўзбекистон географияси
 8. Олий геодезия
 9. Фотограмметрия ва Ерни масофадан туриб тадқиқ қилиш
 10. Умумгеографик карталарни лойиҳалаш ва тузиш
 11. Кўчмас мулк кадастри
 12. Табиий карталарни лойиҳалаш ва тузиш
 13. Географик ахборот тизимлари (ГАТ)
 14. Аҳоли яшаш жойлари кадастри
 15. Геодезия ва картографияда меҳнат фаолияти хавфсизлиги
 16. Кўчмас мулкни баҳолаш
 17. Ижтимоий-иқтисодий картография
 18. Инженерлик геодезия
 19. Кадастр карталарини лойиҳалаш ва тузиш
 20. Сув кадастри
 21. Экологик картография
 22. Ер кадастри
 23. Ўзбекистонда картография
 24. Йирик масштабли кадастр карталарини лойиҳалаш ва тузиш

5140700 – гидрометеорология

 1. Мутахассисликка кириш
 2. Геодезия
 3. Атмосфера физикаси
 4. Географик ахборот тизимлари
 5. Атмосфера физикаси
 6. Гидрофизика ва суў баланси тадқиқотлари
 7. Гидрометрия
 8. Метеорологик ахборот ўлчов тизимлари
 9. Гидрометеорологияда статистик усуллар
 10. Динамик метеорология асослари
 11. Синоптик метеорология
 12. Умумий гидрология
 13. Кулшунослик
 14. ГАТ метеорология
 15. Синоптик метеорология
 16. Гидрометеорологик ҳисоблашлар
 17. Гидрометеорологияда статистик усуллар
 18. Климатология
 19. Умумий гидрология
 20. Масофавий зондлаш усуллари
 21. Ўзбекистон географияси
 22. Гляциология
 23. Мелиоратив гидрология ва СХХ
 24. Синоптик метеорология
 25. Авиацион метиорология
 26. Гидрометеорологик хизматларни ташкил этиш ва режалаштириш
 27. Гидрометеорологик прогнозлар
 28. Метеорологик прогнозлар
 29. Cув ресурсларидан рационал фойдаланиш
 30. Агрометеорология
 31. Марказий Осиё климати ва синоптик жараёнлари